Privacy-en cookieverklaring IT4Success B.V.

IT4Success en haar medewerkers zijn zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. De handelswijze van IT4Success is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden.

 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
  2. Marketingactiviteiten;
  3. Beveiligingsniveau;
  4. Rechten van betrokkenen;
  5. Contactgegevens;
  6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

De persoonsgegevens worden door de IT4Success verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met IT4Success. Deze overeenkomsten zijn hoofdzakelijk gericht op het leveren van ICT dienstverlening, consultancy en het leveren van ICT-goederen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de IT4Success te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten

IT4Success houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies IT4Success.

3. Beveiligingsniveau

IT4Success beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met onze organisatie hebt, kun je na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) van de mogelijkheid gebruikmaken je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

Je kunt je vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

IT4Success B.V. dhr. ing. E. Bodt Brassersplein 4, 2612 CT, Delft e.bodt@it4success.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.it4success.nl) worden gepubliceerd.