De ontwikkelingen gaan vaak razend snel. Daardoor vinden aanpassingen in de IT-omgeving vooral ad-hoc plaats. Wat heeft dat voor impact op de servercapaciteit en de continuïteit? Wordt het risico dat je bedrijf ‘op zwart’ gaat wel afdoende afgedekt? Vindt er wel periodiek onderhoud plaats?